Jamie de Goei

Jamie de Goei

Grote Kerk, 's-Hertogenbosch.

Jamie de Goei (*1976) ontving orgellessen van Jan van Leeuwen en Jacques van den Dool en studeerde daarna orgel aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, faculteit Muziek. Hij behaalde achtereenvolgens de diploma's Eerste Fase Muziek en Tweede Fase Orgel (tegenwoordig bachelor en master). Daarnaast behaalde hij het diploma Kerkmuziek. Zijn docenten waren Reitze Smits (orgel) en Bernard Winsemius (kerkelijk orgelspel en improvisatie). Aan hetzelfde instituut studeerde Jamie enkele jaren Koordirectie bij Krijn Koetsveld. Nog tijdens zijn studie volgde Jamie masterclasses bij Charles de Wolff en bij Olivier Latry en Hans-Ola Ericson aan het Conservatoire Nationale Supérieur de Musique en de Notre-Dame, beide te Parijs. Daarnaast nam hij tijdens zijn studie met succes (o.a. in Leiden) deel aan orgelconcoursen. In 2019 verdiepte Jamie zich verder in improvisatie door het volgen van een masterclass bij de Parijse componist, organist en improvisator Thierry Escaich.

Jamie geeft regelmatig orgelconcerten in binnen- en buitenland. Ook op de radio was hij meerdere te beluisteren in orgelprogramma's van de NCRV en de IKON (Musica Religiosa). Van zijn orgelspel verschenen enkele cd's waarop hij de orgels van de Grote Kerk te Gorinchem, Vianen, ’s-Hertogenbosch, Waspik, Est en Batenburg bespeelt. Van september 2003 t/m mei 2012 was hij cantor-organist van de Grote Kerk te Vianen en heeft zich daarbij hard gemaakt voor de totstandkoming van het nieuwe Thomas-orgel en de restauratie van het Vool-kabinetorgel (beide afgerond in 2010).

Sinds juni 2012 is Jamie organist van de Grote Kerk te ’s- Hertogenbosch en is daarmee de vaste bespeler van het Bätz-orgel uit 1831 en het Strümphler-kabinetorgel uit ca. 1780. Jamie is daarnaast nog werkzaam als dirigent én begeleider van koren en instrumentalisten en werkt o.m. regelmatig samen met het vermaarde Capella Brabant.