Marien van de Weg 2022

Marien van de Weg

Genemuiden

Marien van de Weg is geboren in 1998 in Genemuiden. Al vroeg blijkt zijn interesse voor muziek, met name voor het orgel. Aan de muziekschool Quintus te Kampen waar hij les krijgt van Jurriën Plender en Harry Hamer in zowel het orgelspel als ook in muziektheorie behaalt hij zijn orgel en theorie-examen onder de vermelding cum laude. Vervolgens studeert Marien nog een korte tijd bij Harm Hoeve. Bij Jurriën Plender en Gerwin van der Plaats ontvangt hij zijn vooropleiding voor het Conservatorium. In april 2018 wordt Marien toegelaten tot het Prins Claus Conservatorium te Groningen waar hij vanaf september 2018 hoofdvak orgel studeert, eerst bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga en nu ook bij Sietze de Vries. Ook studeert hij integraal hoofdvak piano bij Nata Tsvereli. Verschillende orgelwerken die door hem gespeeld zijn, zijn op YouTube te vinden.
Ook heeft Marien een eigen lespraktijk met orgelleerlingen in Genemuiden.