Leonard Seeleman 2022

Leonard Seeleman

Wilnis

Leonard Seeleman (1997) volgde vanaf zijn achtste levensjaar pianolessen bij Koos van Strien en Gert J. Hans. Van 2012 tot 2017 werd hij voorbereid op het conservatorium door John Propitius te Driebergen. Sinds 2017 studeert Leonard orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Jos van der Kooy en piano bij Wim Voogd. Daarnaast is hij in 2021 afgestudeerd als bestuurskundige aan de Universiteit Leiden.
Van 2017 tot 2019 was Leonard vaste begeleider van de cantorij in de Westerkerk te Amsterdam. Alhier was hij van 2017 tot 2020 ook vervangend organist. Op dit moment is Leonard organist en kerkmusicus van de Protestante Gemeente te Oegstgeest. In die hoedanigheid is hij de vaste bespeler van het orgel in de Groene Kerk (een instrument dat nog pijpwerk van Sweelincks koororgel in de Amsterdamse Oude Kerk bevat) en het fraaie Pels-orgel in de Regenboogkerk. Verder is Leonard als organist en pianist verbonden aan een tweetal gemeenten en begeleider van diverse koren.