Sebastiaan Huijts

Sebastiaan Huijts

St. Josephkerk, Heerlen

Sebastiaan Huijts (2004), geboren te Heerlen is afkomstig uit een muzikale familie. Hij heeft zojuist eindexamens van gymnasium 6 achter de rug. Hij zal hoofdvak orgel gaan studeren aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Jos van der Kooy. Al vanaf jonge leeftijd is hij gefascineerd door de klankwereld van het orgel. Na aanvankelijk gestart te zijn met pianolessen is Sebastiaan op 11-jarige leeftijd begonnen met orgellessen bij Fred Piepers. Momenteel heeft hij reeds 3 jaar les van Marcel Verheggen, hoofdvakdocent aan het conservatorium te Maastricht. Sebastiaan speelt zeer regelmatig orgel op verschillende plaatsen tijdens kerkdiensten, ook als begeleider samen met kerkkoren.