Gonny van der Maten

Gonny van der Maten

Wageningen

Gonny van der Maten is haar hele leven al geboeid door het orgel, de menselijke stem en combinaties daarvan. Beroepsmatig heeft dat geresulteerd in activiteiten als concertorganist, cantor-organist, dirigent, repetitor en docent. Ook componeert zij en draagt zij teksten voor i.h.k.v. poëzie-concerten. Gonny van der Maten werd geboren in Amsterdam, waar zij ook haar orgel- en kerkmuziekopleiding aan het Sweelinck Conservatorium volgde, met als orgel-hoofdvakdocent Albert de Klerk (Uitvoerend Musicus cum laude), Aanvullende studies waren Improvisatie (Conservatorium Arnhem) en Koordirectie (applicatie-opleiding Conservatorium Utrecht).

Momenteel is zij dirigent van het Tiels Madrigaal Koor, Vrouwenkoor Capricciosa te Amersfoort en Zang- en Oratoriumvereniging Raalte, en orgeldocente aan de Bachschool Soest. Ook is zij bestuurslid van de Stichting J.P.Sweelinckprijs, die jonge organisten aanmoedigt in hun professionele loopbaan. Van 2004 tot 2021 was zij bestuurslid en voorzitter van de Andriessen/De Klerk Stichting te Haarlem.In Wageningen zet zij zich in voor diverse activiteiten met en rond het Flentrop orgel van de Grote Kerk. Dit doet zij met een klein, enthousiast team.Haar belangstelling gaat uit naar instrumentale en vocale muziek uit een zeer brede periode, van Renaissance tot heden. Ze heeft premières gespeeld van orgelwerken van Caroline Ansink, Ad Wammes, Maurice van Elven, Rick van Veldhuizen, Wouter van Belle en Louis Andriessen. De compositie van Louis Andriessen (De goddelijke routine) bracht zij ook uit op CD.
Op 13 februari 2022 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar verdiensten in de Nederlandse wereld van de klassieke muziek. Zie verder: www.gonnyvandermaten.nl